بگو مگو/آخ جون بهار…

به گزارش دیار میرزا به نقل از صراط جلسه هیات دولت در حالی به ریاست رئیس جمهور و با حضور اعضا کابینه برگزار شد که اسفندیار رحیم مشایی پس از مدت ها در کنار رئیس جمهور و در صندلی خالی سمت چپ وی نشست. نکته مهم جلسه بازگشت اسفندیار رحیم مشایی به صندلی سمت چپ رئیس جمهور بود.

فتوکاتور سیاسی،عکس،زنده باد بهار

فتوکاتور سیاسی،عکس،زنده باد بهار

فتوکاتور سیاسی،عکس،زنده باد بهار

فتوکاتور سیاسی،عکس،زنده باد بهار

فتوکاتور سیاسی،عکس،زنده باد بهار

فتوکاتور سیاسی،عکس،زنده باد بهار

فتوکاتور سیاسی،عکس،زنده باد بهار

فتوکاتور سیاسی،عکس،زنده باد بهار

فتوکاتور سیاسی،عکس،زنده باد بهار

فتوکاتور سیاسی،عکس،زنده باد بهار

فتوکاتور سیاسی،عکس،زنده باد بهار

فتوکاتور سیاسی،عکس،زنده باد بهار

فتوکاتور سیاسی،عکس،زنده باد بهار

/ 0 نظر / 12 بازدید