ماجرای برج دزاشیب محصولی!

ماجرای برج دزاشیب محصولی!

گفتمان ولایت:

تا جایی که اطلاع دارم برای جلب رضایت این فرد از سوی محصولی پولی داده نشد. ظاهرا این گروه از لابی های خود برای جلب رضایت این فرد استفاده کرده اند به همین خاطر باید از خود محصولی در این باره سوال کنید.شاید کمیسیون اصل نود هم بتواند در این باره پاسخ گو باشد زیرا پرونده هنوز در این کمیسیون مفتوح است.

شفاف- مائده محمدی: انتقاد به نوع رفتار جبهه پایداری و عملکرد چهره های شاخص این گروه درباره دولت نکته ای است که تیمورعلی عسکری نماینده پیشین مشهد و نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس هفتم بر آن تاکید دارد.وی بر این عقیده است که اعضای جبهه پایداری از دولت جدا نیستند، در خیلی از موارد این جبهه همگرایی زیادی با دولت داشته و دارد و از امتیازات زیادی نیز برخوردار شده اند و نمی خواهند این امتیازها را از دست بدهند.
 
 فقط چون احساس می کردند که ممکن است با حمایت صریح از دولت چهره شان تخریب شود سعی کردند که دیگر به صورت علنی از دولت حمایت نکنند و شاهد این مساله را نیز حمایت چهره های این جبهه از دولت در حادثه رخ داده در بهارستان می داند.وی انتقادات زیادی را نیز به محصولی عضو ارشد این جبهه وارد دانست و درباره پرونده ای که از وی در مجلس هفتم تشکیل شد توضیحاتی ارائه کرد و عنوان کرد که هنوز تکلیف برج دزاشیب مشخص نشده است!
 
 شفاف بدون تائید یا تکذیب سخنان نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس هفتم به انعکاس آن می پردازد و در صورت تمایل آقای محصولی یا دیگر اعضای محترم پایداری حاضر به انعکاس پاسخ آنان در این زمینه هم هست.
 
حامیان دولت از همان ابتدا چهره های خاصی بودند که در نهایت در گروه جبهه پایداری جمع شدند.اما بعد از مدتی اعلام کردند که دیگر از دولت حمایت نمی کنند. شما علت این عدم حمایت را در چه می بینید؟
 
اینکه اعضای جبهه پایداری در ظاهر عنوان می کنند که از دولت حمایتی نمی کنند چند دلیل دارد . برداشت خود من این است که یازده روز خانه نشینی احمدی نژاد ، اجرا نکردن حکم رهبری درباره وزیر اطلاعات، همسویی و همگامی دولت با جریان انحرافی و حمایت احمدی نژاد از لیدر این جریان، سبب شد که وی جایگاه خود را در افکار عمومی از دست داده و دیگر همچون سالهای اولیه مردم از وی حمایت نکنند.
 
 به این ترتیب مجموعه کسانی که به شدت از احمدی نژاد حمایت می‌کردند و در انتخابات از امکانات و ثروت خود برای رای آوری او بهره بردند، وقتی رفتارهای علنی دولت را در باره مسائل مختلف دیدند ناگزیر شدند تاکتیکی به کار ببرند.یعنی آش دولت آنقدر شور شد که حتی خان جبهه پایداری هم این را فهمید و رفتاری سیاسی کارانه همراه با تدبیر درباره دولت پیش گرفت و به این ترتیب این گروه جبهه ای را تاسیس کردند که ترمیم کننده وضعیتشان باشد.
 
اعضای جبهه پایداری می دانند که همگامی‌شان با احمدی‌نژاد باعث می شود که مردم از آنها نیز به خاطر بروز مشکلات در کشور جواب بخواهند. به این ترتیب این گروه بخاطر اینکه خود را از زیر بار سوال مردم و مطالبات مردم و رهبری خارج کنند در ظاهر قضیه خود را از دولت جدا کردند.اما اصل جریان این است که این جبهه همگرایی زیادی با دولت داشته و دارد و به سبب این همگرایی از امتیازات زیادی نیز برخوردار شده و نمی خواهد این امتیازها را از دست بدهد.
 
در درون جبهه پایداری به سبب این دیدگاه اختلافاتی رخ داده است .برخی از اعضای این گروه به جهت پایبند بودنشان به احکام شرع و مسائل دینی اعلام می کنند که ما درباره احمدی نژاد اشتباه کردیم، اما تعدای قابل توجهی از این جبهه قصد این را دارند تا چهره دولت را ترمیم کنند.از این رو بیان می کنند که می خواهند دولت را از دام جریان انحراف خارج کنند و به عنوان یک دولت پاک و عدالت خواهد از آن یاد می کنند و تخلفات صورت گرفته در دولت را بر گردن جریان انحرافی می گذارند در حالی که خود دولت هیچ گاه از این جریان انتقادی نکرده است و خود را از لیدر این جریان جدا نمی داند.
 
 
ما در سال پایانی دولت به سر می بریم و به نظر می رسد این دولت هر چه در توان داشته انجام داده است!پس چرا این جبهه تلاش می کند که چهره دولت را بازسازی کند؟
 
به نظر من بخشی از این جبهه که هنوز از دولت حمایت می کند، به توان دولت و حلقه اطراف دولت امید بسته و فکر می کنند که می‌توانند از توان مالی و نفوذ سیاسی و اجرایی این جریان استفاده کنند. در حقیقت در انتظار این است که اگر آقای خاص دولت برای انتخابات کاندید شد و رد صلاحیت شد دولت با تمام توان مالی و نفوذ سیاسی اش از کاندیدای این جبهه حمایت کند.
 
 
به همین دلیل است که در همایش های اخیر خود از دولت حمایت می کنند؟
 
بله؛ عنوان کردم که جبهه پایداری از دولت جدا نیست .این گروه بیانیه ای هم برای مبرا کردن خود از دولت نداشته است. اگر راست می گویند بیانیه بدهند و از دولت اعلام برائت کنند. حتی این گروه نسبت به اتفاقات اخیر مجلس و مشکلاتی که بعد از آن رخ داد و مقام معظم رهبری هم درباره آن تذکر دادند و به دولت درباره رفتارش تذکر دادند هم انتقادی را به دولت وارد نداست و تنها از مجلس انتقاد کرد. در همایش اخیر جبهه پایداری نیز محصولی به صراحت از دولت دفاع کرد ،می دانید که این فرد ثروتش را از رانت دولت بدست آورده است.
 
منظورتان همان پرونده ای است که در کمیسیون اصل نود بابت ثروت میلیاردی آقای محصولی تشکیل شد؟
 
بله .آقای محصولی عضو حلقه ارومیه بود و با آقای احمدی نژاد در زمانهای مختلف همکاری داشت.در استانداری اردبیل هم با هم بودند و به نوعی پرونده اقتصادی داشته است. این پرونده از سوی دیوان محاسبات به دادگاه ارسال شد و به دلیل وجود همان پرونده هم وزیر کشور و وزیر اطلاعات دوره اصلاحات، آقای احمدی نژاد را برای شهرداری تهران تایید نمی‌کردند.
 
این مساله به عنوان پرونده اردبیل معروف است و حتی یکی از رقبای آقای احمدی نژاد هم این مساله را در مناظره های انتخاباتی دوره قبل مطرح کرد و آقای احمدی نژاد درباره سرانجام آن پرونده توضیحی نداد. البته اطلاع داریم که آن پرونده با وساطت یک فرد با نفوذ مسکوت ماند.ایرادی که در زمان معرفی احمدی نژاد به عنوان شهر دار تهران مورد توجه وزیر کشور و وزیر اطلاعات وقت بود مربوط به همین پرونده می شد اما درنهایت اعلام کردند که این پرونده منجر به صدور رای نشده  و به این ترتیب وزرای دولت را برای شهردار شدن آقای احمدی نژاد مجاب کردند.
 
نکته این مساله این است که به سبب همین پرونده و پیگیری هایی که بابت آن صورت گرفت دیگر پرونده های آقای محصولی فتح الباب شد. یک نمونه اش برج دزاشیب است.
 
 
 
جریان این پرونده چیست؟
 
آقای محصولی از وزیر دفاع وقت پولی دریافت می کند تا برای رزمند‌گانی که از جبهه باز می گردند در تهران محل اسکان ایجاد کند به همین برجی در قطعه زمین ۱۰ هزار متری ساخته شد. در نهایت دیوان محاسبات نسبت به هزینه کرد این پول و اینکه چرا این پول برای انجام کاری که مصوبه قانونی نداشته هزینه شده است از وزارت دفاع توضیح خواست.زمانی که وزیر دفاع وقت تحت فشار قرار گرفت، محصولی با گرفتن شریک برای خود اصل پول را به وزارت دفاع بازگرداند، اما هیچ مبلغی بابت ارزش افزوده و سود پول به وزارت دفاع داده نشد.حتی مشخص نشد که آیا به غیر از آقای محصولی و شرکا رزمنده ای هم پایش را در این برج گذاشته است یا خیر!
 
دلیل اینکه آقای محصولی برای وزارت نفت رای اعتماد نیاورد همین مساله بود؟
 
اصلا جلسه معرفی محصولی برای پست وزارت نفت به رای نرسید.در آن جلسه  آقای محصولی برای پست وزارت نفت به مجلس معرفی شد، جمعی از نمایندگان اصولگرا پرونده این برج را به رویت احمدی نژاد رساندند .دولت در آن زمان خیلی تلاش کرد بتواند مخالفان را راضی کند. آقای زاکانی به عنوان مخالف ثبت نام کرده بود و هر کاری کردند وی مخالفتش راپس نگرفت. وقتی محصولی فضای متشنج مجلس را برای بررسی صلاحیت اش دید، پیش از رأی‌گیری انصراف داد.
 
پس چه شد که آقای محصولی پست وزارت رفاه را گرفت؟
 
خود ما هم متوجه نشدیم! بعد از مدتی که محصولی برای پست وزارت رفاه به مجلس معرفی شد از مجلس رای اعتماد گرفت.به همین دلیل این افراد باید به مردم در این باره پاسخ و باشند! جالب این است که وقتی درباره پرونده ها و ثروت آقای محصولی برای یک فرد بانفوذ و روحانی جبهه پایداری توضیح دادیم گفت، بگذارید در بین اصولگرایان هم کسی باشد که اسپانسری مالی این طیف را انجام دهد.
 
خود آقای محصولی در این باره پاسخی نداده اند؟
 
وی در پاسخ سوالهایی که از وی در این‌باره شده جواب داده است که رهبری می گویند که تولید ثروت داشته باشید و اصل ۴۴ را اجرا کنید. حتما خود را داعیه دار اجرای سخنان رهبری می داند.در حالی که ثروت محصولی هیچ ربطی به زمان دستور رهبری درباره اصل ۴۴ و فرمان هشت ماده ای نمی شود و خیلی پیش از این زمان بوده است. به نظر می رسد که خواسته روی کارش سرپوش بگذارد.
 
 چرا در مجلس هفتم این پرونده بررسی نشد؟
 
در آن زمان در بین نمایندگان اراده ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در محدوده حلقه این جریان وجود نداشت. اگر بود فرمایشات رهبری درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی اصل بر زمین مانده ای شناخته نمی شد.از سوی دیگر این پرونده شاکی خصوصی به نام حسین طلاکوب اصفهانی داشت که بعد از اینکه زمین به نام محصولی و شرکا سند خورد مدعی شد که باید چند میلیارد به او داده شود تا رضایت بدهد.
 
تا جایی که اطلاع دارم برای جلب رضایت این فرد از سوی محصولی پولی داده نشد. ظاهرا این گروه از لابی های خود برای جلب رضایت این فرد استفاده کرده اند به همین خاطر باید از خود محصولی در این باره سوال کنید.شاید کمیسیون اصل نود هم بتواند در این باره پاسخ گو باشد زیرا پرونده هنوز در این کمیسیون مفتوح است.
 
 شما پیگیری این مساله را انجام می دادید؟
 
بله هم این پرونده را و هم پرونده هزینه های بدون سند شهرداری که در زمان حضور احمدی نژاد به عنوان شهردار تهران مطرح شد .در آن پرونده هم رقم قابل توجهی بدون سند هزینه شده است اما طرفداران دولت با بیان اینکه این موارد افکار عمومی را تحت تاثیر قرار میدهد مانع بررسی مناسب شدند. ما پیگیر پرونده شهرداری شدیم و بحث تحقیق و تفحص را مطرح کردیم اما لابی آقایان سبب شد که تحقیق و تفحص رای نیاورد.
 
باید تاکید کنم که اصولگرایی آقای احمدی نژاد به نام عدالت آغاز شد و در نهایت به اختلاس ۳هزار میلیارد ، خانه فاطمی و مشکلات اقتصادی امروز رسید. همه این موارد را من در مناظره ای که در اوایل مجلس هشتم با آقای حسین فدایی داشته ام نام برده ام اما به نوعی پاسخ قابل توجه و قانع کننده ای به این سوالات ارائه نشد.
/ 0 نظر / 6 بازدید